Techhouse Store - Uy tín tạo niềm tin
Giảm 8%
iPhone 15 Pro Max New 1TB – Chính hãng VN/A
6.7 inches
120Hz
Titanium
45.990.000 50.990.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

3 đánh giá
So sánh
Giảm 9%
iPhone 15 Pro Max New 512GB – Chính hãng VN/A
6.7 inches
120Hz
Titanium
39.790.000 44.690.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

2 đánh giá
So sánh
Giảm 9%
iPhone 15 Pro Max New 512GB – Chính hãng ZP/A
6.7 inches
120Hz
Titanium
38.490.000 42.490.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

3 đánh giá
So sánh
Giảm 11%
iPhone 15 Pro Max New 256GB – Chính hãng VN/A
6.7 inches
120Hz
Titanium
32.990.000 37.990.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

2 đánh giá
So sánh
Giảm 14%
iPhone 15 Pro New 256GB – Chính hãng VN/A
6.1 inches
120Hz
Titanium
29.990.000 35.490.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

3 đánh giá
So sánh
Giảm 12%
iPhone 15 Plus New 256GB – Chính hãng VN/A
6.7 inches
120Hz
Nhôm
28.290.000 32.690.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

2 đánh giá
So sánh
Giảm 13%
iPhone 15 Pro New 128GB – Chính hãng VN/A
6.1 inches
120Hz
Titanium
27.490.000 31.990.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

3 đánh giá
So sánh
Giảm 14%
iPhone 15 Plus New 128GB – Chính hãng VN/A
6.7 inches
120Hz
Nhôm
24.990.000 29.490.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

2 đánh giá
So sánh
Giảm 14%
iPhone 15 New 256GB – Chính hãng VN/A
6.1 inches
120Hz
Nhôm
24.990.000 28.990.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

2 đánh giá
So sánh
Giảm 15%
iPhone 15 New 128GB – Chính hãng VN/A
6.1 inches
120Hz
Nhôm
21.990.000 25.990.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

2 đánh giá
So sánh
product-banner
Giảm 11%
iPhone 15 Pro Max cũ 256GB Chính Hãng Quốc Tế – Fullbox 99%
6.7 inches
120Hz
Titanium
30.990.000 34.990.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

0 đánh giá
So sánh
Giảm 12%
iPhone 15 Plus cũ 512GB Chính Hãng Quốc Tế – Fullbox 99%
6.7 inches
120Hz
Nhôm
28.990.000 32.990.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

0 đánh giá
So sánh
Giảm 14%
iPhone 14 Pro Max cũ 1TB Chính Hãng Quốc Tế – New Trần
6.7 inches
120Hz
Kim loại
25.090.000 29.190.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

3 đánh giá
So sánh
Giảm 15%
iPhone 14 Pro Max cũ 512GB Chính Hãng Quốc Tế – New Trần
6.7 inches
120Hz
Kim loại
23.990.000 28.190.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

3 đánh giá
So sánh
Giảm 15%
iPhone 14 Pro Max cũ 512GB Chính Hãng Quốc Tế – 99%
6.7 inches
120Hz
Kim loại
22.990.000 27.090.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

3 đánh giá
So sánh
Giảm 16%
iPhone 14 Pro Max cũ 256GB Chính Hãng Quốc Tế – New Trần
6.7 inches
120Hz
Kim loại
22.690.000 26.890.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

3 đánh giá
So sánh
Giảm 16%
iPhone 14 Pro Max cũ 256GB Chính Hãng Quốc Tế – 99%
6.7 inches
120Hz
Kim loại
21.790.000 25.790.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

3 đánh giá
So sánh
Giảm 16%
iPhone 14 Pro Max cũ 128GB Chính Hãng Quốc Tế cũ – New Trần
6.7 inches
6GB
Kim loại
120Hz
21.690.000 25.890.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

3 đánh giá
So sánh
Giảm 16%
iPhone 14 Pro Max cũ 256GB Chính Hãng Quốc Tế – Fullbox 99%
6.7 inches
120Hz
Kim loại
21.490.000 25.490.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

3 đánh giá
So sánh
Giảm 16%
iPhone 14 Pro Max cũ 128GB Chính Hãng Quốc Tế – 99%
6.7 inches
6 GB
Kim loại
120Hz
20.790.000 24.790.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

3 đánh giá
So sánh
product-banner
Giảm 15%
Apple Watch Ultra 2 49mm (Esim) Viền Titan Dây Ocean Band New – Chính hãng VN/A
Titanium
21.990.000 25.990.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

0 đánh giá
So sánh
Giảm 15%
Apple Watch Ultra 2 49mm (Esim) Viền Titan Dây Trail Loop New – Chính hãng VN/A
Titanium
21.990.000 25.990.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

0 đánh giá
So sánh
Giảm 15%
Apple Watch Ultra 2 49mm (Esim) Viền Titan Dây Alpine Loop New – Chính hãng VN/A
Titanium
21.990.000 25.990.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

0 đánh giá
So sánh
Giảm 15%
Apple Watch Series 9 45mm (Esim) Thép Dây Milanes New – Chính hãng
Thép
33 GB
21.990.000 25.990.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

1 đánh giá
So sánh
Giảm 16%
Apple Watch Series 9 45mm (Esim) Thép Dây Cao su New – Chính hãng
Thép
33 GB
20.990.000 24.990.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

1 đánh giá
So sánh
Giảm 17%
Apple Watch Series 9 41mm (Esim) Thép Dây Milanes New – Chính hãng
Thép
33 GB
20.690.000 24.990.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

1 đánh giá
So sánh
Giảm 17%
Apple Watch Ultra 2 49mm (Esim) Viền Titan Dây Alpine Loop New – Chính hãng
Titanium
19.990.000 23.990.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

1 đánh giá
So sánh
Giảm 17%
Apple Watch Ultra 2 49mm (Esim) Viền Titan Dây Trail Loop New – Chính hãng
Titanium
19.990.000 23.990.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

1 đánh giá
So sánh
Giảm 17%
Apple Watch Ultra 2 49mm (Esim) Viền Titan Dây Ocean Band New – Chính hãng
Titanium
19.990.000 23.990.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

1 đánh giá
So sánh
Giảm 20%
Apple Watch Ultra 49mm (Esim) Viền Titan Dây Trail Loop New – Chính hãng VN/A
Titanium
19.990.000 24.990.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

3 đánh giá
So sánh
product-banner
Giảm 5%
iPad Pro M2 2022 12.9″ (4G/5G) 128GB – Chính hãng Việt Nam
12.9"
8 GB
31.990.000 33.690.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

3 đánh giá
So sánh
Giảm 7%
iPad Pro M2 2022 12.9″ (Wifi) 128GB – Chính hãng Việt Nam
12.9"
8 GB
27.890.000 30.090.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

3 đánh giá
So sánh
Giảm 13%
iPad Pro M2 2022 12.9″ (4G/5G) 128GB – Chính hãng Quốc tế
12.9"
8 GB
26.990.000 30.990.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

3 đánh giá
So sánh
Giảm 13%
iPad Pro M2 2022 11 (4G/5G) 256GB – Chính hãng Quốc tế
11"
8 GB
26.490.000 30.590.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

3 đánh giá
So sánh
Giảm 9%
iPad Pro M1 2021 11″ (4G/5G) 256GB – Chính hãng Việt Nam
11"
8 GB
26.490.000 28.990.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

3 đánh giá
So sánh
Giảm 14%
iPad Pro M1 2021 11″ (4G/5G) 256GB – Chính hãng Quốc tế
11"
8 GB
25.490.000 29.490.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

3 đánh giá
So sánh
Giảm 14%
iPad Pro M2 2022 12.9″ (Wifi) 128GB – Chính hãng Quốc tế
12.9"
8 GB
25.190.000 29.190.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

3 đánh giá
So sánh
Giảm 9%
iPad Pro M2 2022 11 (4G/5G) 128GB – Chính hãng Việt Nam
11"
8 GB
24.390.000 26.690.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

3 đánh giá
So sánh
Giảm 8%
iPad Pro M1 2021 11″ (4G/5G) 128GB – Chính hãng Việt Nam
11"
8 GB
23.890.000 25.990.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

3 đánh giá
So sánh
Giảm 9%
iPad Pro M2 2022 11 (Wifi) 256GB – Chính hãng Việt Nam
11"
8 GB
23.590.000 25.790.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

3 đánh giá
So sánh
product-banner
Giảm 14%
Airpods Pro 2 New Chính Hãng Việt Nam
5.990.000 6.990.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

1 đánh giá
So sánh
Giảm 15%
Airpods Pro 2 (Type – C) New Chính Hãng Quốc Tế
5.890.000 6.890.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

0 đánh giá
So sánh
Giảm 15%
Airpods Pro 2 (Type – C) cũ chính hãng Fullbox 99%
5.790.000 6.790.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

0 đánh giá
So sánh
Giảm 22%
Airpods Pro 2 New Chính Hãng Quốc Tế
5.090.000 6.490.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

1 đánh giá
So sánh
Giảm 14%
Airpods Pro New Chính Hãng Việt Nam
4.790.000 5.590.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

1 đánh giá
So sánh
Giảm 16%
Airpods Pro New Chính Hãng Quốc Tế
4.590.000 5.490.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

1 đánh giá
So sánh
Giảm 21%
Airpods Pro 2 cũ chính hãng Fullbox 99%
4.490.000 5.690.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

1 đánh giá
So sánh
Giảm 23%
Airpods 3 New Chính Hãng Việt Nam
4.090.000 5.290.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

1 đánh giá
So sánh
Giảm 24%
Airpods 3 New Chính Hãng Quốc Tế
3.790.000 4.990.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

1 đánh giá
So sánh
Giảm 22%
Airpods Pro cũ chính hãng Fullbox 99%
3.790.000 4.890.000 

Tặng kèm Phụ Kiện Combo sạc nhanh: Củ sạc 20W – Cáp Type – C trị giá 320.000đ

1 đánh giá
So sánh
tin tức
Bật Mí Một Số Thủ Thuật Tăng Tốc Cho iPad Cũ
Bật Mí Một Số Thủ Thuật Tăng Tốc Cho iPad Cũ
Tin tức
10 Tháng Mười Hai, 2023
iPad là máy tính bảng rất được ưa chuộng, có thể sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như học tập, làm việc, vẽ,… Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, máy tính bảng Apple không còn nhanh nhạy như lúc mới mua nữa. Bài viết này sẽ Techhouse Store thông tin đến bạn một số cách để tăng tốc cho iPad […]
'Người dùng bị theo dõi qua thông báo smartphone'
‘Người dùng bị theo dõi qua thông báo smartphone’
Tin tức
10 Tháng Mười Hai, 2023
Thượng nghị sĩ Mỹ Ron Wyden cảnh báo “các chính phủ đang theo dõi người dùng smartphone” bằng cách yêu cầu Apple, Google giao dữ liệu thông báo đẩy. Trong thư gửi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland ngày 6/12, Ron Wyden cho biết kết quả trên có được từ một cuộc điều tra […]
iOS 17.2 sửa lỗi sạc không dây của iPhone trên ôtô
iOS 17.2 sửa lỗi sạc không dây của iPhone trên ôtô
Tin tức
8 Tháng Mười Hai, 2023
Sau hơn một tháng ghi nhận lỗi, phiên bản iOS 17.2 RC mới xử lý vấn đề sạc không dây của iPhone trên một số mẫu xe BMW, Toyota. Theo ghi chú trong bản iOS 17.2 RC ra ngày 5/12, Apple cho biết phiên bản này “khắc phục sự cố có thể ngăn cản việc […]
Cảm ơn triệu khách hàng đã tin yêu
review review review review review review review review