Techhouse Store - Uy tín tạo niềm tin
flash-sale-heading
Thời gian còn lại
00Ngày
00Giờ
00Phút
00 Giây
Giảm 20%
icon-flash-sale
Airpods 3 Fullbox 99%
3.590.000 4.490.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

0 đánh giá
sold Đã bán 156 sản phẩm
So sánh
Giảm 21%
icon-flash-sale
iPhone XS Max 256GB – Chính hãng Quốc Tế – 99%
6.5 inches
8.490.000 10.690.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
sold Đã bán 164 sản phẩm
So sánh
Giảm 14%
icon-flash-sale
iPhone 14 Pro Max 128GB Chính Hãng Quốc Tế – New Trần
6.7 inches
6GB
Kim loại
120Hz
23.990.000 27.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
sold Đã bán 123 sản phẩm
So sánh
Giảm 17%
icon-flash-sale
iPhone 13 Pro Max 128GB Chính Hãng Quốc Tế – New Trần
6.7 inches
120Hz
6 GB
Kim loại
19.990.000 23.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
sold Đã bán 606 sản phẩm
So sánh
Giảm 17%
icon-flash-sale
iPhone 12 Pro Max 128GB Chính Hãng Quốc Tế – New Trần
6.7 inches
60Hz
6 GB
Kim loại
16.290.000 19.590.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
sold Đã bán 1079 sản phẩm
So sánh
Giảm 18%
icon-flash-sale
iPhone 11 Pro Max 256GB – Chính hãng Quốc Tế – 99%
6.5 inches
4 GB
11.590.000 14.090.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

3 đánh giá
sold Đã bán 2446 sản phẩm
So sánh
Giảm 29%
icon-flash-sale
Apple Watch Series S8 41mm (GPS) Nhôm – Fullbox 99%
Nhôm
32 GB
7.690.000 10.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
sold Đã bán 961 sản phẩm
So sánh
Giảm 31%
icon-flash-sale
Apple Watch Series S7 41mm (LTE) Nhôm – Fullbox 99%
Nhôm
32 GB
6.990.000 10.190.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
sold Đã bán 304 sản phẩm
So sánh
Giảm 20%
icon-flash-sale
Apple Watch Series S6 44mm (GPS) Nhôm – 98%
Nhôm
32 GB
3.990.000 4.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
sold Đã bán 3805 sản phẩm
So sánh
Giảm 35%
icon-flash-sale
Apple Watch Series S3 38mm (LTE) Nhôm – 99%
Nhôm
8 GB
2.790.000 4.290.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
sold Đã bán 346 sản phẩm
So sánh
Giảm 10%
iPhone 14 Pro Max 1TB – Chính hãng VN/A
6.7 inches
120Hz
Kim loại
41.490.000 45.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 13%
iPhone 14 Pro 1TB – Chính hãng VN/A
6.1 inches
120Hz
6GB
Kim loại
37.690.000 43.490.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 10%
iPhone 14 Pro Max 512GB – Chính hãng VN/A
6.7 inches
120Hz
Kim loại
36.090.000 39.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 15%
iPhone 14 Pro 512GB – Chính hãng VN/A
6.1 inches
120Hz
6GB
Kim loại
32.690.000 38.490.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 12%
iPhone 14 Pro Max 256GB – Chính hãng VN/A
6.7 inches
120Hz
Kim loại
29.990.000 34.090.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 13%
iPhone 14 Pro 256GB – Chính hãng VN/A
6.1 inches
120Hz
6GB
Kim loại
27.990.000 32.190.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 13%
iPhone 14 Plus 512GB – Chính hãng VN/A
6.7 inches
60Hz
6GB
Kim loại
27.990.000 31.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 13%
iPhone 14 Pro Max 128GB – Chính hãng VN/A
6.7 inches
6GB
Kim loại
120Hz
27.090.000 31.290.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 19%
iPhone 14 512GB – Chính hãng VN/A
6.1 inches
6GB
Kim loại
25.490.000 31.490.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 17%
iPhone 14 Pro 128GB – Chính hãng VN/A
6.1 inches
120Hz
6GB
Kim loại
24.990.000 30.090.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
product-banner
Giảm 14%
iPhone 14 Pro 512GB Chính Hãng Quốc Tế – New Trần
6.1 inches
120Hz
6GB
Kim loại
24.990.000 28.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 14%
iPhone 14 Pro Max 128GB Chính Hãng Quốc Tế – New Trần
6.7 inches
6GB
Kim loại
120Hz
23.990.000 27.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 15%
iPhone 14 Pro 256GB Chính Hãng Quốc Tế – New Trần
6.1 inches
120Hz
6GB
Kim loại
23.490.000 27.490.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 15%
iPhone 14 Pro Max 128GB Chính Hãng Quốc Tế – 99%
6.7 inches
6 GB
Kim loại
120Hz
22.790.000 26.790.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 15%
iPhone 14 Pro 256GB Chính Hãng Quốc Tế – 99%
6.1 inches
120Hz
6 GB
Kim loại
22.490.000 26.490.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 17%
iPhone 13 Pro Max 512GB Chính Hãng Quốc Tế – New Trần
6.7 inches
120Hz
6 GB
Kim loại
22.090.000 26.490.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 15%
iPhone 14 Pro 128GB Chính Hãng Quốc Tế – New Trần
6.1 inches
120Hz
6GB
Kim loại
21.990.000 25.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 16%
iPhone 13 Pro Max 256GB Chính Hãng Quốc Tế – New Trần
6.7 inches
120Hz
6 GB
Kim loại
21.190.000 25.290.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 16%
iPhone 14 Pro 128GB Chính Hãng Quốc Tế – 99%
6.1 inches
120Hz
6 GB
Kim loại
20.990.000 24.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 18%
iPhone 13 Pro Max 512GB Chính Hãng Quốc Tế – 99%
6.7 inches
120Hz
6 GB
Kim loại
20.490.000 24.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 20%
Apple Watch Ultra 49mm (Esim) Viền Titan Dây Trail Loop – Chính hãng VN/A
Titanium
19.990.000 24.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 18%
Apple Watch Ultra 49mm (Esim) Viền Titan Dây Alpine Loop – Chính hãng VN/A
Titanium
19.490.000 23.790.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 18%
Apple Watch Ultra 49mm (Esim) Viền Titan Dây Ocean Band – Chính hãng VN/A
Titanium
19.490.000 23.790.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 14%
Apple Watch Ultra 49mm (Esim) Viền Titan Dây Trail Loop – Chính hãng
Titanium
18.490.000 21.390.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 16%
Apple Watch Ultra 49mm (Esim) Viền Titan Dây Ocean Band – Chính hãng
Titanium
18.490.000 21.890.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 14%
Apple Watch Ultra 49mm (Esim) Viền Titan Dây Alpine Loop – Chính hãng
Titanium
18.290.000 21.190.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 14%
Apple Watch Series S8 41mm (Esim) Thép Dây Cao su – Chính hãng VN/A
Thép
33 GB
17.990.000 20.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 21%
Apple Watch Series S8 45mm (Esim) Nhôm Dây Cao su – Chính hãng VN/A
Nhôm
33 GB
12.490.000 15.890.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 18%
Apple Watch Series S8 41mm (Esim) Nhôm Dây Cao su – Chính hãng VN/A
Nhôm
32 GB
12.190.000 14.890.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 23%
Apple Watch Series S8 45mm (GPS) Nhôm Dây Cao su – Chính hãng VN/A
Nhôm
32 GB
10.090.000 13.090.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
product-banner
Giảm 5%
iPad Pro M2 2022 12.9″ (4G/5G) 128GB – Chính hãng Việt Nam
12.9"
8 GB
31.990.000 33.690.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 7%
iPad Pro M2 2022 12.9″ (Wifi) 128GB – Chính hãng Việt Nam
12.9"
8 GB
27.890.000 30.090.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 13%
iPad Pro M2 2022 12.9″ (4G/5G) 128GB – Chính hãng Quốc tế
12.9"
8 GB
26.990.000 30.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 9%
iPad Pro M1 2021 11″ (4G/5G) 256GB – Chính hãng Việt Nam
11"
8 GB
26.490.000 28.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 13%
iPad Pro M2 2022 11 (4G/5G) 256GB – Chính hãng Quốc tế
11"
8 GB
26.490.000 30.590.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 14%
iPad Pro M1 2021 11″ (4G/5G) 256GB – Chính hãng Quốc tế
11"
8 GB
25.490.000 29.490.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 14%
iPad Pro M2 2022 12.9″ (Wifi) 128GB – Chính hãng Quốc tế
12.9"
8 GB
25.190.000 29.190.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 9%
iPad Pro M2 2022 11 (4G/5G) 128GB – Chính hãng Việt Nam
11"
8 GB
24.390.000 26.690.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 8%
iPad Pro M1 2021 11″ (4G/5G) 128GB – Chính hãng Việt Nam
11"
8 GB
23.890.000 25.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 9%
iPad Pro M2 2022 11 (Wifi) 256GB – Chính hãng Việt Nam
11"
8 GB
23.590.000 25.790.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
product-banner
Giảm 19%
Airpods Pro 2 Chính Hãng Việt Nam
5.690.000 6.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

0 đánh giá
So sánh
Giảm 19%
Airpods Pro 2 Chính Hãng Quốc Tế
5.590.000 6.890.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

0 đánh giá
So sánh
Giảm 19%
Airpods Pro 2 Fullbox 99%
4.990.000 6.190.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

0 đánh giá
So sánh
Giảm 14%
Airpods Pro Chính Hãng Việt Nam
4.790.000 5.590.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

0 đánh giá
So sánh
Giảm 15%
Airpods Pro Chính Hãng Quốc Tế
4.690.000 5.490.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

0 đánh giá
So sánh
Giảm 15%
Airpods 3 Chính Hãng Việt Nam
4.490.000 5.290.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

0 đánh giá
So sánh
Giảm 16%
Airpods 3 Chính Hãng Quốc Tế
4.190.000 4.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

0 đánh giá
So sánh
Giảm 22%
Airpods Pro Fullbox 99%
3.790.000 4.890.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

0 đánh giá
So sánh
Giảm 20%
Airpods 3 Fullbox 99%
3.590.000 4.490.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

0 đánh giá
So sánh
Giảm 23%
Airpods 2 (Sạc Có Dây) Chính Hãng Việt Nam
2.990.000 3.890.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

0 đánh giá
So sánh
tin tức
Dấu hiệu nhận biết iPhone đang bị nghe lén
Dấu hiệu nhận biết iPhone đang bị nghe lén
Tin tức
29 Tháng Năm, 2023
iOS 14 bổ sung dấu chấm màu xanh hoặc màu cam ở góc trái màn hình iPhone, báo hiệu điện thoại có đang sử dụng camera hoặc micro hay không. Theo Apple, dấu chấm màu xanh trên iPhone chạy iOS 14 sẽ báo hiệu một ứng dụng nào đó đang sử dụng camera, còn dấu […]
Cách Xử Lý Nhanh "Cứu Nguy" Cho AirPods Khi Bị Rớt Nước
Cách Xử Lý Nhanh “Cứu Nguy” Cho AirPods Khi Bị Rớt Nước
Tin tức
27 Tháng Năm, 2023
Nếu bạn vô tình làm rơi chiếc AirPods của mình vào nước và không biết phải xử lý như thế nào để “cứu nguy cho “em nó”. Ở bài viết này, mình sẽ giúp bạn hiểu hơn về khả năng chống nước của dòng tai nghe này cũng như cách xử lý nhanh khi AirPods […]
Thử Nghiệm Độ Chống Trầy Kính Của Apple Watch Ultra
Thử Nghiệm Độ Chống Trầy Kính Của Apple Watch Ultra
Tin tức
26 Tháng Năm, 2023
Apple Watch Ultra được quảng cáo có mặt kính sapphire bao phủ màn hình. Nó là một trong những khoáng chất cứng nhất và được biết là có khả năng chống trầy xước cực cao, khiến nó trở nên lý tưởng cho việc chế tạo đồng hồ tinh xảo. Lần này, JerryRigEverything đã thử nghiệm […]
Cảm ơn triệu khách hàng đã tin yêu
review review review review review review review review
Chat trên Messenger
Gọi trực tiếp
Chat trên Zalo