Techhouse Store - Uy tín tạo niềm tin
flash-sale-heading
Thời gian còn lại
00Ngày
00Giờ
00Phút
00 Giây
Giảm 22%
icon-flash-sale
Airpods Pro Fullbox 99%
3.790.000 4.890.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

0 đánh giá
sold Đã bán 131 sản phẩm
So sánh
Giảm 23%
icon-flash-sale
iPhone XR 64GB – Chính hãng Quốc Tế – 99%
6.1 inches
60Hz
3 GB
Kim loại
5.990.000 7.790.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
sold Đã bán 135 sản phẩm
So sánh
Giảm 17%
icon-flash-sale
iPhone 11 Pro 256GB – Chính hãng Quốc Tế – 99%
5.8 inches
4 GB
9.190.000 11.090.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
sold Đã bán 1943 sản phẩm
So sánh
Giảm 28%
icon-flash-sale
iPhone 12 Mini 128GB – Chính Hãng Quốc Tế – 99%
5.4" - Tần số quét 60 Hz
4 GB
7.890.000 10.890.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

0 đánh giá
sold Đã bán 46 sản phẩm
So sánh
Giảm 15%
icon-flash-sale
iPhone 13 512GB Chính Hãng Quốc Tế – 99%
6.1 inches
60Hz
4 GB
Kim loại
14.990.000 17.590.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
sold Đã bán 841 sản phẩm
So sánh
Giảm 15%
icon-flash-sale
iPhone 14 Plus 256GB Chính Hãng Quốc Tế – 99%
6.7 inches
60Hz
6 GB
Kim loại
17.490.000 20.490.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
sold Đã bán 609 sản phẩm
So sánh
Giảm 29%
icon-flash-sale
Apple Watch Series S7 45mm (GPS) Nhôm – 99%
Nhôm
32 GB
5.790.000 8.190.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
sold Đã bán 1070 sản phẩm
So sánh
Giảm 26%
icon-flash-sale
Apple Watch Series S6 44mm (LTE) Nhôm – 99%
Nhôm
32 GB
4.590.000 6.190.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
sold Đã bán 1409 sản phẩm
So sánh
Giảm 34%
icon-flash-sale
Apple Watch Series S5 44mm (LTE) Nhôm – 99%
Nhôm
32 GB
3.690.000 5.590.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
sold Đã bán 806 sản phẩm
So sánh
Giảm 31%
icon-flash-sale
Apple Watch Series S4 40mm (LTE) Nhôm – 99%
Nhôm
16 GB
3.190.000 4.590.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
sold Đã bán 4359 sản phẩm
So sánh
Giảm 10%
iPhone 14 Pro Max 1TB – Chính hãng VN/A
6.7 inches
120Hz
Kim loại
41.490.000 45.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 13%
iPhone 14 Pro 1TB – Chính hãng VN/A
6.1 inches
120Hz
6GB
Kim loại
37.690.000 43.490.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 10%
iPhone 14 Pro Max 512GB – Chính hãng VN/A
6.7 inches
120Hz
Kim loại
36.090.000 39.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 15%
iPhone 14 Pro 512GB – Chính hãng VN/A
6.1 inches
120Hz
6GB
Kim loại
32.690.000 38.490.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 12%
iPhone 14 Pro Max 256GB – Chính hãng VN/A
6.7 inches
120Hz
Kim loại
29.990.000 34.090.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 13%
iPhone 14 Plus 512GB – Chính hãng VN/A
6.7 inches
60Hz
6GB
Kim loại
27.990.000 31.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 13%
iPhone 14 Pro 256GB – Chính hãng VN/A
6.1 inches
120Hz
6GB
Kim loại
27.990.000 32.190.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 13%
iPhone 14 Pro Max 128GB – Chính hãng VN/A
6.7 inches
6GB
Kim loại
120Hz
27.090.000 31.290.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 19%
iPhone 14 512GB – Chính hãng VN/A
6.1 inches
6GB
Kim loại
25.490.000 31.490.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 17%
iPhone 14 Pro 128GB – Chính hãng VN/A
6.1 inches
120Hz
6GB
Kim loại
24.990.000 30.090.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
product-banner
Giảm 13%
iPhone 14 Pro Max 256GB Chính Hãng Quốc Tế – New Trần
6.7 inches
120Hz
Kim loại
26.990.000 30.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 15%
iPhone 14 Pro 512GB Chính Hãng Quốc Tế – New Trần
6.1 inches
120Hz
6GB
Kim loại
24.690.000 28.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 14%
iPhone 14 Pro Max 128GB Chính Hãng Quốc Tế – New Trần
6.7 inches
6GB
Kim loại
120Hz
23.990.000 27.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 16%
iPhone 14 Pro 256GB Chính Hãng Quốc Tế – New Trần
6.1 inches
120Hz
6GB
Kim loại
23.090.000 27.490.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 15%
iPhone 14 Pro Max 128GB Chính Hãng Quốc Tế – 99%
6.7 inches
6 GB
Kim loại
120Hz
22.790.000 26.790.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 15%
iPhone 14 Pro 256GB Chính Hãng Quốc Tế – 99%
6.1 inches
120Hz
6 GB
Kim loại
22.490.000 26.490.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 17%
iPhone 13 Pro Max 512GB Chính Hãng Quốc Tế – New Trần
6.7 inches
120Hz
6 GB
Kim loại
22.090.000 26.490.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 15%
iPhone 14 Pro 128GB Chính Hãng Quốc Tế – New Trần
6.1 inches
120Hz
6GB
Kim loại
21.990.000 25.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 16%
iPhone 13 Pro Max 256GB Chính Hãng Quốc Tế – New Trần
6.7 inches
120Hz
6 GB
Kim loại
21.190.000 25.290.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 16%
iPhone 14 Pro 128GB Chính Hãng Quốc Tế – 99%
6.1 inches
120Hz
6 GB
Kim loại
20.990.000 24.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 20%
Apple Watch Ultra 49mm (Esim) Viền Titan Dây Trail Loop – Chính hãng VN/A
Titanium
19.990.000 24.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 18%
Apple Watch Ultra 49mm (Esim) Viền Titan Dây Alpine Loop – Chính hãng VN/A
Titanium
19.490.000 23.790.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 18%
Apple Watch Ultra 49mm (Esim) Viền Titan Dây Ocean Band – Chính hãng VN/A
Titanium
19.490.000 23.790.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 14%
Apple Watch Ultra 49mm (Esim) Viền Titan Dây Trail Loop – Chính hãng
Titanium
18.490.000 21.390.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 16%
Apple Watch Ultra 49mm (Esim) Viền Titan Dây Ocean Band – Chính hãng
Titanium
18.490.000 21.890.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 14%
Apple Watch Ultra 49mm (Esim) Viền Titan Dây Alpine Loop – Chính hãng
Titanium
18.290.000 21.190.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 14%
Apple Watch Series S8 41mm (Esim) Thép Dây Cao su – Chính hãng VN/A
Thép
33 GB
17.990.000 20.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 21%
Apple Watch Series S8 45mm (Esim) Nhôm Dây Cao su – Chính hãng VN/A
Nhôm
33 GB
12.490.000 15.890.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 18%
Apple Watch Series S8 41mm (Esim) Nhôm Dây Cao su – Chính hãng VN/A
Nhôm
32 GB
12.190.000 14.890.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 20%
Apple Watch Series S8 41mm (Esim) Nhôm Dây Cao su – Chính hãng
Nhôm
32 GB
10.490.000 13.090.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
product-banner
Giảm 5%
iPad Pro M2 2022 12.9″ (4G/5G) 128GB – Chính hãng Việt Nam
12.9"
8 GB
31.990.000 33.690.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 7%
iPad Pro M2 2022 12.9″ (Wifi) 128GB – Chính hãng Việt Nam
12.9"
8 GB
27.890.000 30.090.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 13%
iPad Pro M2 2022 12.9″ (4G/5G) 128GB – Chính hãng Quốc tế
12.9"
8 GB
26.990.000 30.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 13%
iPad Pro M2 2022 11 (4G/5G) 256GB – Chính hãng Quốc tế
11"
8 GB
26.490.000 30.590.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 9%
iPad Pro M1 2021 11″ (4G/5G) 256GB – Chính hãng Việt Nam
11"
8 GB
26.490.000 28.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 14%
iPad Pro M1 2021 11″ (4G/5G) 256GB – Chính hãng Quốc tế
11"
8 GB
25.490.000 29.490.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 14%
iPad Pro M2 2022 12.9″ (Wifi) 128GB – Chính hãng Quốc tế
12.9"
8 GB
25.190.000 29.190.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 9%
iPad Pro M2 2022 11 (4G/5G) 128GB – Chính hãng Việt Nam
11"
8 GB
24.390.000 26.690.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 8%
iPad Pro M1 2021 11″ (4G/5G) 128GB – Chính hãng Việt Nam
11"
8 GB
23.890.000 25.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
Giảm 9%
iPad Pro M2 2022 11 (Wifi) 256GB – Chính hãng Việt Nam
11"
8 GB
23.590.000 25.790.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

2 đánh giá
So sánh
product-banner
Giảm 24%
Airpods Pro 2 Chính Hãng Việt Nam
5.290.000 6.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

0 đánh giá
So sánh
Giảm 25%
Airpods Pro 2 Chính Hãng Quốc Tế
5.190.000 6.890.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

0 đánh giá
So sánh
Giảm 14%
Airpods Pro Chính Hãng Việt Nam
4.790.000 5.590.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

0 đánh giá
So sánh
Giảm 15%
Airpods Pro Chính Hãng Quốc Tế
4.690.000 5.490.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

0 đánh giá
So sánh
Giảm 26%
Airpods Pro 2 Fullbox 99%
4.590.000 6.190.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

0 đánh giá
So sánh
Giảm 15%
Airpods 3 Chính Hãng Việt Nam
4.490.000 5.290.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

0 đánh giá
So sánh
Giảm 16%
Airpods 3 Chính Hãng Quốc Tế
4.190.000 4.990.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

0 đánh giá
So sánh
Giảm 22%
Airpods Pro Fullbox 99%
3.790.000 4.890.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

0 đánh giá
So sánh
Giảm 20%
Airpods 3 Fullbox 99%
3.590.000 4.490.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

0 đánh giá
So sánh
Giảm 23%
Airpods 2 (Sạc Có Dây) Chính Hãng Việt Nam
2.990.000 3.890.000 

Tặng Gói Bảo Hành 12 Tháng Miễn Phí Cả Phần Cứng Và Phần Mềm

0 đánh giá
So sánh
tin tức
iPhone X không còn được Apple hỗ trợ
iPhone X không còn được Apple hỗ trợ
Tin tức
10 Tháng Sáu, 2023
Apple cho biết loạt thiết bị từ iPhone X trở về trước sẽ không được hỗ trợ nâng cấp lên hệ điều hành mới nhất iOS 17. Như thường lệ, sau khi cho ra mắt hệ điều hành thế hệ mới iOS 17 và iPadOS 17, Apple cũng công bố loạt thiết bị không còn […]
Lọc Tin Nhắn Trên iPhone Chạy iOS 16.2 Đơn Giản
Lọc Tin Nhắn Trên iPhone Chạy iOS 16.2 Đơn Giản
Tin tức
9 Tháng Sáu, 2023
Tin nhắn rác luôn là vấn đề cho người dùng, nhất là với những ai iOS vì công cụ iMessage bị nhiều đơn vị sử dụng để phát tán nội dung làm phiền.Từ khi xuất hiện bản cập nhật iOS 16.2, người dùng có thể lọc rất nhiều tin nhắn rác hiệu quả. 1. Tính […]
Nguyên Nhân Và Cách Sửa Lỗi AirPods Chỉ Nghe Được 1 Bên Tai
Nguyên Nhân Và Cách Sửa Lỗi AirPods Chỉ Nghe Được 1 Bên Tai
Tin tức
8 Tháng Sáu, 2023
Apple Airpods là một trong những tai nghe không dây tốt nhất trên thị trường hiện nay nhưng không có thiết bị công nghệ nào hoàn hảo và AirPods cũng vậy. Dưới đây là nguyên nhân và cách sửa lỗi AirPods chỉ nghe được một bên tai. Nguyên nhân tai nghe AirPods chỉ nghe được […]
Cảm ơn triệu khách hàng đã tin yêu
review review review review review review review review
Chat trên Messenger
Gọi trực tiếp
Chat trên Zalo